Second workshop in Transvaal 2019.OCT.09 (NL+EN)

NEDERLANDS

Na de grandioze ontvangst door vrijwilligster Bep en de mensen van Shanti Transvaal in de ochtend van 9 oktober, vond ’s middags  de tweede workshop voor ouderen in de wijk Transvaal plaats. De 18 deelnemers deelden soep en kletsten met elkaar voordat ze aan de slag gingen met een leeftijdsvriendelijke beoordelingsactiviteit: Onderweg in het leven ’

In paren bespraken ze de kenmerken van hun buurt, zoals wonen, vervoer, lopen, winkelen en recreatie, waarbij ze moesten aangeven wat ze goed vinden en wat  verbeterd kan worden. Na het werken in paren, werden de resultaten plenair gedeeld. Afgezien van enkele kleine problemen met losliggende stoeptegels en moeilijk begaanbare stoepranden, was parkeren een van de grootste problemen die werden geïdentificeerd.

Een paar mensen gaven ook aan dat ze graag zouden willen verhuizen naar een gelijkvloers appartement met lift om hun mobiliteitsproblemen tegemoet te komen. Echter zij zijn bezorgd over de huidige wachtlijsten van 3 tot 5 jaar. Het helpen van ouderen om te anticiperen op toekomstige behoeften en manieren te vinden om hun huizen aan te passen is een van de doelstellingen van AFEdemy. Over het algemeen waren de ouderen zeer positief en tevreden over hun buurt en vooral over hun buurthuis. In de volgende sessie zal de groep werken aan het prioriteren van de door hen genoemde verbeterpunten en meer te weten komen over de aanpak van belangenbehartiging door middel van voorbeelden van andere, vergelijkbare groepen in Europa. 

ENGLISH

On October 9, following a festive reception with the performers of Shanti Transvaal and support from volunteer Bep, the second workshop for seniors in the Transvaal neighbourhood took place. The 18 participants shared soup and chatted with each other before getting down to work on an age-friendly assessment activity, called “Onderweg in het leven” (On the Way in Life).

In pairs, they discussed characteristics of their neighbourhood, such as living, transportation, walking, shopping, and recreation, noting what they think is good and what could be improved. Aside from some small issues with loose stones on the sidewalk and difficulty getting over steep curbs, parking was one of the biggest issues identified.

A few people also mentioned that they would like to move into a ground floor apartment with an elevator to accommodate mobility problems, and they are concerned about the waiting lists of three to five years. Helping seniors anticipate such future needs and find ways of adapting homes is one of the aims of AFEdemy. Overall, the residents were very positive and satisfied with their neighbourhood and especially their community centre. In the next session, the group will work on prioritising their areas for improvement and learn more about advocacy approaches through examples from other similar groups in Europe.