Interactive lecture on universal design in Kaunas 2019.SEP.25 (EN+LT)

ENGLISH

Interactive lecture on universal design

The training of AFE Activists in Kaunas continued on 25 September 2019 with an interactive lecture on universal design delivered by the architect Linas Tuleikis.

All glass bus shelter unusable in summer

The lecture started with a presentation of the shift of demographics towards an aging population, eight domains of age-friendly environment followed by the discussion on successful ageing. A high level of physical and cognitive functioning and active engagement in life were identified as important factors of successful ageing. Built environment can create opportunities or constraints for seniors to participate in social and productive activities. The participants were asked to name the enablers and constraints for successful ageing in their neighbourhoods. The enabling and constraining effect of the surrounding environment on continued independence was then discussed. The participants stated that independence in later life is very important for well-being and life satisfaction. The next issue raised for the discussion was stigmatisation associated with adaptations and add-on solutions, hastily and often poorly designed to accommodate access for people with disabilities.

Universal design includes designing environments and products that accommodate without stigmatisation all age groups and all people with diverse abilities.

The following examples of universal design were illustrated and discussed with the participants:

 • Doors that automatically open
 • Buttons on devices placed far enough apart to be pressed accurately
 • Instructions in a series of clear illustrations instead of text
 • Hallways that return to common areas rather than stop in dead ends
 • Bottle caps that are easy to grip and require only a small range of motion to open
 • Wall mounted components that are visible, easy to reach, and easy for all hand sizes to use
 • Lever handles
 • Electronic push buttons to open the door
 • Colour contrasts, large-print readouts, audible and tactile feedback of controls
 • Open floor plans, no threshold, zero step entrances
 • Straight staircases with consistent risers and treads and a stopping place (landing) midway between levels
 • Adjustable toilets and sinks for easy access
 • Local street networks within communities to create short drives and walking distances.

The participants were invited to study the principles of universal design in detail by visiting the website https://universali-architektura.lt/.

For the homework the participants received printouts with templates for mapping their neighbourhood and marking the enabling features and barriers in terms of universal design.

Templates for neighbourhood mapping

LIETUVIŲ

Interaktyvi paskaita apie universalų projektavimą

2019 m. rugsėjo 25 d projekto „Už draugišką senatvei aplinką“ mokymas tęsėsi interaktyvia paskaita „Miestas draugiškas visiems“. Paskaitoje architektas Linas Tuleikis pristatė universalaus projektavimo principus.

Stiklinė autobusų laukimo stotelė vasarą nesuteikia pavėsio

Pradėjome nuo demografinių pokyčių ir amžiaus tarpsnių ypatumų antroje gyvenimo pusėje bei senatvei draugiškos aplinkos sričių. Po to vyko diskusija apie sėkmingą senėjimą. Dalyviai siejo sėkmingą senėjimą su geru fiziniu ir protiniu funkcionavimu bei užsiėmimu juos dominančia veikla. Fizinis funkcionavimas ir dalyvavimas visuomeniniame gyvenime didele dalimi priklauso nuo fizinės aplinkos, kuri gali palengvinti arba apsunkinti judėjimą, pasiekiamumą. Dalyviai įvardino jų funkcionavimą ir dalyvavimą lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes jų gyvenamoje aplinkoje. Po to lektorius su dalyviais nagrinėjo kaip tos lengvinančios ir sunkinančios aplinkybes įtakoja senstančio žmogaus ilgalaikį savarankiškumą. Dalyviai teigė, kad savarankiškumas vyresniame amžiuje yra labai svarbus žmogaus gerovei ir pasitenkinimui gyvenimu. Kitas diskusijai iškeltas klausimas buvo stigmatizavimas, susijęs su aplinkos pritaikymu ir dažnai tik „dėl paukščiuko“ skubotai ir nekokybiškai įrengiamais pandusais neįgaliesiems.

Universalus projektavimas apima aplinkos ir gaminių architektūrą ir dizainą, kuomet sukuriama gyvenamoji ir visuomeninė aplinka, tinkanti visoms amžiaus grupėms ir visiems žmonėms, nepriklausomai nuo jų funkcinių gebėjimų.

Lektorius iliustravo ir su dalyviais aptarė tokius universaliojo dizaino pavyzdžius:

 • Automatiškai atsidarančios durys;
 • Automatinių įtaisų (pvz. bankomatai, liečiami ekranai) mygtukų išdėstymas tokiu atstumu, kad juos būtų galima tiksliai paspausti;
 • Instrukcijos pateikiamos ne aprašomuoju tekstu, lengvai suprantamais piešiniais ir brėžiniais;
 • Patalpų planas, kai į visas patalpas patenkama iš bendro prieškambario, o ne klaidžiais koridoriais;
 • Lengvai suimami dangteliai, kurie atsidaro vienu pasukimu.
 • Prie sienos tvirtinami daiktų laikikliai, jungikliai gerai matomi, daiktai ant jų lengvai pasiekiami stovint ir sėdint;
 • Svirtinės rankenos;
 • Elektroniniai mygtukai durims atidaryti;
 • Kontrastingos spalvų kontrastai, užrašai ir tekstai parašyti dideliu šriftu, garsinė informacija, lytėjimu gaunama informacija;
 • Patalpų planavimas be slenksčių ir laiptelių;
 • Laiptai tiesūs su vienodomis pakopomis, pakopų skaičius vienodas, su laiptų aikštelėmis kiekvienų laiptų viršuje ir apačioje;
 • Reguliuojamo aukščio tualetai ir kriauklės.
 • Kvartalo gatvių tinklas, užtikrinantis įvairių objektų pasiekiamumą pėsčiomis.

Dalyviams pasiūlyta išsamiau susipažinti su universalaus projektavimo principais internetinėje svetainėje https://universali-architektura.lt/.

Namų darbui dalyviai gavo atspausdintus šablonų pavyzdžius savo gyvenamosios vietos žemėlapiui nubraižyti ir pažymėti patogiai ir nepatogiai pasiekiamus bei naudojamus objektus.

Šablonai apylinkių žemėlapio braižymui