Interactive lecture on healthy ageing in Kaunas 2019.OCT.02 (EN+LT)

ENGLISH

Interactive lecture on healthy ageing


Exercising programme for seniors

The last two introductory sessions of AFE Activists training in Kaunas covered healthy ageing and referrals to social services resources in the city. On October 2nd lecturer of Lithuanian Sports University Kristina Visagurskienė explained how physical activity and public health programmes are funded and organised, what activities are designed for older population and where they are delivered. The participants expressed disappointment that health enhancing physical activities are offered to older citizens at no cost only for limited periods of time, that it is hard to register for activities of interest, e.g. exercises in swimming pools, because places are limited, that information about the activities is provided in different sources and media and information often reaches the target group only when the activities are finished. Kristina Visagurskienė explained that most of free-of-charge health enhancing physical activities for older people are organised under different EU co-funded projects and have a limited duration.

Sports festival of U3A in Kaunas region

The goal is to teach the basics, to enhance motivation to exercise in later life and to provide resources for continuing participation. The lecturer made referrals to organisations that run on-going projects and the sources for information search. Social worker Danutė Čibirauskaitė was the guest speaker in the introductory session on October 23rd. She explained how the provision of social services is organised in the city. The participants received answers to many questions concerning general and special services, social care services and long-term care services. The barriers faced by older citizens in relation to social services were discussed.

LIETUVIŲ

Interaktyvi paskaita apie sveiką senėjimą


Pratimų programa senjorams

Projekto „Už amžiui draugišką aplinką“ įvadinės sesijos dvi paskutinės paskaitos skirtos sveikatą stiprinančiam fiziniam aktyvumui ir vyresniems žmonėms aktualioms socialinėms paslaugoms. Spalio 2 d. LSU lektorė Kristina Visagurskienė kalbėjo apie visuomenės sveikatos ir fizinio aktyvumo programų finansavimo ir organizavimo ypatumus, kokios programos rengiamos vyresniems žmonėms ir kaip jos įgyvendinamos. Dalyviai dalijos savo dalyvavimo fizinio aktyvumo veiklose patirtimi, išreiškė savo lūkesčius ir poreikius. Jų netenkina, kad tokios programos yra trumpalaikės, kad sunku užsiregistruoti į patrauklias veiklas, pvz., užsiėmimus baseine, nes vietų skaičius labai ribotas, kad sunku rasti informaciją apie užsiėmimus, nes juos organizuoja skirtingos įstaigos, skirtingose vietose, informacija dažnai pasiekia tikslinę grupę kai veikla jau pasibaigusi. Lektorė paaiškino, kad nemokamos veiklos organizuojamos pagal įvairių ES programų projektus, kurie turi savo pradžią ir pabaigą. Jų tikslas – suteikti bazines žinias, didinti motyvaciją judėti vyresniame amžiuje ir parodyti galimybes kaip ir toliau būti fiziškai aktyviais.

Kauno regiono TAU sporto šventė

Dalyviams nurodyti pagrindiniai informacijos paieškos šaltiniai ir organizacijos, kurios vykdo tęstines sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo programas. Spalio 23 d. Socialinio darbo organizatorė Šilainių seniūnijoje Danutė Čibirauskaitė supažindino senjorus su socialinių paslaugų teikimo Kaune tvarka. Dalyviai gavo atsakymus į jiems rūpimus klausimus apie bendrąsias ir specialiąsias paslaugas, socialinę rūpybą ir ilgalaikę priežiūrą. Vyko gyva diskusija apie vyresniame amžiuje iškylančias problemas socialinės priežiūros srityje ir jų sprendimo kelius. Viešnia padalino lankstinukų su naujausia informacija, paaiškino nuo ko pradėti, kai iškyla specialiųjų socialinės priežiūros poreikių.