Fourth workshop in Transvaal 2019.NOV.13 (EN+NL)

ENGLISH

Putting the participants’ interests into action was the topic of the final of four advocacy trainings at the Community Center in Transvaal this past Wednesday, November 13. First, Willeke gave an overview of the topics and training conveyed to the group so far. Then, began a discussion of the action plans for three topics identified by the participants: 1) the late arrival of the TaxiBus service 2) more benches in the neighborhood 3) more safety in the neighborhood. Because complaining as individuals does not help, the group decided to collect experiences with the TaxisBus (positive and negative) over the next three months and submit them to the municipality as a single dossier.

The second topic was addressed with two individual actions: one participant will ask her housing association to install a bench by the entrance of her building, and another will ask to permission to sit by some shops that have benches out front. For the final topic, the participants discussed inviting the police and a safety expert to give a safety presentation at their Community Center as a practical first step.

The actions, though seemingly small, represented a significant sign of empowerment for the seniors, who often rely on their family members to do things for them. Sustaining the group in their intended actions takes more time and patience. That is why AFEdemy plans to continue supporting the nascent group while working to increase the diversity of its composition before its expected installation as an Older Person’s Council of Transvaal in Summer 2020.

NEDERLANDS

Het in praktijk brengen van de belangen van de deelnemers was het onderwerp van de finale van de vier advocacy trainingen in het Buurthuis in Transvaal op woensdag 13 november. Als eerste gaf Willeke een overzicht van de onderwerpen die tot nu toe met de groep waren besproken en getraind. Vervolgens begon een bespreking van de actieplannen voor de drie door de deelnemers geïdentificeerde onderwerpen: 1) het te laat komen van de Taxibusdienst 2)  meer banken in de wijk 3) meer veiligheid in de buurt. Omdat klagen als één individu niet helpt, , besloot de groep de komende drie maanden ervaringen met de Taxibus (positief en negatief) te verzamelen en deze als één enkel dossier bij de gemeente in te dienen.

Het tweede onderwerp werd opgepakt met twee individuele acties: één deelneemstern zal haar woningcorporatie vragen om een bankje bij de ingang van haar flatgebouw te plaatsen, en een ander zal toestemming vragen of zij daar mag zitten in de winkels die banken buiten hebben staan. . Voor het laatste onderwerp hebben de deelnemers gesproken over het uitnodigen van de politie en een veiligheidsexpert om als praktische eerste stap een veiligheidspresentatie te geven in hun buurtcentrum.

De acties, hoe klein ook, waren een belangrijk teken van empowerment voor de senioren, die vaak afhankelijk zijn van hun familieleden om dingen voor hen te doen. Bestendigen van de groep en hun voorgenomen acties vraagt meer tijd en geduld. Daarom is AFEdemy van plan om de ontluikende groep te blijven steunen en tegelijkertijd te werken aan het vergroten van de diversiteit van de samenstelling van de groep voordat de verwachte installatie van de Ouderenraad Transvaal in de zomer van 2020 plaatsvindt.