First workshop in Transvaal 2019.SEP.18 (EN+NL)

ENGLISH

Last Wednesday, September 18, 2019, older residents of the diverse Transvaal neighborhood in The Hague participated in the first in a series of workshops organized by AFEdemy aimed at giving them a greater voice in city matters. The 17 participants, ranging in age from 62 to 82, learned about age-friendly environments policy and shared what is important to them in life and in their neighborhood. Safety, maintenance, and the community center at Mandelaplein were some important topics common to all participants. The goal of the series of trainings, which resumes on October 9, is to form a Transvaal senior citizen’s council that can then meet with city officials and other parties on matters relating to them.

NEDERLANDS

Op woensdag 18 september 2019 namen oudere bewoners van de Haagse Transvaalwijk deel aan de eerste van een serie workshops die AFEdemy organiseerde om hen een grotere stem te geven in ouderenaangelegenheden. De 17 deelnemers, in de leeftijd van 62 tot 82 jaar, leerden over een leeftijdsvriendelijk omgevingsbeleid en deelden hun visie op wat zij belangrijk vinden in hun leven en de wijk. Veiligheid, onderhoud en Buurthuis Mandelaplein zijn de belangrijkste onderwerpen waarmee de groep aan de slag wil gaan. Het doel van deze serie trainingen, die op 9 oktober wordt hervat, is het vormen van een ouderenraad Transvaal die vervolgens met de gemeente en andere partijen kan vergaderen over zaken die met hen te maken hebben.