Creative workshop “Seniors’ Manifest to the City” in Lithuania 2019.SEP.18 (EN+LT)

ENGLISH

Creative workshop “Seniors’ Manifest to the City”

The training of AFE Activists in Kaunas started on 25 September 2019 with a creative workshop held in Kaunas Picture Gallery, which has a dedicated space for communities.

Presentation on Art Manifesto

The workshop was held in the hall housing an exhibition Cut Down City – Transplanted Human. The exhibition has become an inspiring space for conversations about the urban environment and new developments in the city, freedom of thought, human values and citizens’ rights.

The workshop started with the introduction of the project, the concept of age-friendly environments, the domains of age-friendly cities. Later educator Agnė Taliūtė gave a presentation of Art Manifesto as a means of expressing, publicising and recording ideas.

Statements for Manifest to the City

After the presentations artist Auksė Petrulienė helped the participants to explore the exhibition and introduced the platform Gallery without Walls where citizens are invited to observe and analyse the current processes in the city, share their insights and co-create the vision of their city. They can do it online by finishing the sentence “IT IS IMPORTANT TO ME AND THE CITY THAT ….” in the Manifest to the City, or by describing a place in the city important to them in terms of green spaces, built environment, and public spaces in the interactive map City Acupuncture.

Participants of the workshop wrote their statements and looked for common denominators for expressing the needs of older citizens in terms of age-friendly environments.

LIETUVIŲ

Kūrybinės dirbtuvės „Senjorų manifestas miestui“

Projekto „Už amžiui draugišką aplinką“ mokymas prasidėjo Kauno paveikslų galerijos bendruomenių platformoje tarp parodos „Nukirstas miestas – persodintas žmogus“ eksponatų.

Pristatymas apie meninį manifestą

Paroda išryškina svarbią šių dienų problemą – masišką brandžių medžių kirtimą Lietuvos miestuose. Tačiau čia kalbama ne tik apie gamtos išsaugojimą, bet paliečiamos ir žmogiškos vertybės, pilietiškumas.

Seminarą pradėjome nuo projekto „Už draugišką senatvei aplinką“ pristatymo, kalbėjome apie pasaulinį draugiškų senatvei miestų tinklą, draugiškos senatvei aplinkos svarbą, svarbiausius tokios aplinkos požymius, vyresnių žmonių aktyvumą. Edukatorė Agnė Taliūtė supažindino su meniniais manifestais kaip būdu viešai pareikšti savo nuomonę.

Mintys miestiečių manifestui

Menininke Auksė Petrulienė padėjo dalyviams apžiūrėti parodą ir supažindino su Galerijos be sienų internetine platforma, kurioje miestiečiai kviečiami stebėti ir analizuoti šiandien Kaune vykstančius procesus, dalytis įžvalgomis ir kurti miesto viziją. Tą galima padaryti užbaigiant sakinį „MAN IN MANO MIESTUI RŪPI, KAD…“ skiltyje Miestiečių manifestas arba papasakojant apie miesto vietas ir objektus – kas jums svarbu, ką būtina išsaugoti, puoselėti arba keisti – skiltyje Miesto akupunktūra.

Po diskusijos apie aktualias problemas mieste dalyviai ieškojo bendrų vardiklių senjorų grupės manifestui.